Jyväskylän Siniset Siniset Keski-Suomen Siniset KS-sinisetKari Tanninen

Nro. 5

Luottamustehtävät: Jyväskylän Siniset ry:n pj, Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n pj.

Kannatan perinteisiä perhearvoja ja arvostan suomalaisia perinteitä. Koko suomi täytyy pitää asuttuna ja myös maaseudulla pitää olla peruspalvelut ja elämisen edellytykset. Yrittäjällä tulee olla oikeus yrittää ja työntekijän pitää tulla palkallaan toimeen ja saada työpanostaan vastaava palkka. Edistän osaamiseen ja huipputeknologiaan perustuvan teollisuuden ja yritysten asiaa. Jyväskylä tarvitsee työpaikkoja ja uusia yrityksiä, joiden syntymisen suurin este tällä hetkellä on rakenteellinen korruptio eri muodoissaan, joka estää yritysrahoituksen uusille ja terveille yrityksille.

Uskon, että on löydettävissä tasapaino yksilön ja yhteisön välillä, jossa toteutuu maksimaalinen kokonaishyvä.


Talousteoriaa:


Uskon yhteisöllisyyteen ja olen aktiivisesti mukana vanhempaintoiminnassa kehittämässä kodin ja koulun yhteistyötä. Koulu ei vain numeroita, vaan ensisijaisesti lapsen matka ihmisyyteen ja yhteiskuntaan kasvamisessa kohti aikuisuutta. Olen myös demokratian ja oikeusvaltion puolustaja sekä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolestapuhuja.

Toivon Jyväskylästä viihtyisää yhteisöä, jonka rakentamisessa haluan olla mukana ja vaikuttamassa oikeudenmukaisen yhteiskunnan syntymiseksi.


Videoita:


Pelastakaa Tourujoki!


Aktiivimalli 3:


Perhepolitiikkaa:


Elinkeinopolitiikkaa:


Kansanpopulismi: