Jyväskylän Siniset Siniset Keski-Suomen Siniset KS-siniset

Maahanmuuttolinjauksia:

Siniset ovat maltillisesti maahanmuuttokriittinen puolue, jonka ihmisyyttä ja inhimillisyyttä arvostava linja on säilynyt selkeänä aikojen ja tapahtumien myllerryksessä.

Suomi ei voi eikä saa sulkea rajojaan kokonaan maahanmuutolta. Kuitenkin Pohjois Amerikan siirtolaisuutta voidaan pitää vertailukohtana vapaalle siirtolaisuudelle, jossa n. 100 miljoonaa Eurooppalaista 300-400 miljoonan kokonaisväestöstä oli halukas siirtymään toiseen maahan. Tällä hetkellä maapallolla on vastaavassa tilanteessa n. 1 miljardin ihmisen maahanmuuttopaine eikä Suomi pysty vastaanottamaan kaikkia halukkaita.

Suomella on oikeus valita maahantulijat, eikä velvollisuutta ottaa vastaa väkivaltaisia tai Suomalaista yhteiskuntarauhaa kunnioittamattomia maahanmuuttajia.

Siniset ovat maltillinen maahanmuuttokriittinen puolue, jolle voi äänestäjä antaa äänensä ilman pelkoa äärinationalismista tai ihmisvihasta.

Niile ihmisille, jotka Suomi ottaa vastaan, siniset haluavat tarjota tasaveroisen mahdollisuuden elää tässä maassa vapaana ja ilman pelkoa syrjinnästä tai eriarvoisuudesta. Vastavuoroisesti edellytämme, että maahantulija on valmis sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin sekä tekemään työtä tämän yhteiskunnan rakentamiseksi.